Vertrouwenspersoon

 

Preventief werken aan een veilige en gezonde werkomgeving? 

Werkgevers zijn vanuit de Arbowet verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Soms is het lastig dit beleid vorm te geven. Het aanstellen van een Vertrouwenspersoon is een goede en concrete manier om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid. Voor onze klanten kunnen wij deze rol invullen.

Onze werkwijze

Eerst doen we een zogenaamde PSA check (Psychosociale Arbeidsbelasting) en vervolgens kijken we of er een beleid aanwezig is. We stellen een gedragscode en een meldcode op in overleg met de OR of personeelsvertegenwoordiging. Vervolgens maken wij onszelf bekend in de organisatie. Het management zullen wij gevraagd en ongevraagd adviseren. Jaarlijks brengen wij een verslag uit van de activiteiten en de meldingen. Als registervertrouwenspersoon (zie www.lvvv.nl) zijn wij direct benaderbaar voor alle medewerkers.