Uw ‘Project HR Manager’

Heeft u een HR project en zou u daar externe expertise vanuit de kinderopvang voor willen inzetten? Op strategisch, tactisch of operationeel niveau? In verband met een knelpunt in de organisatie of vanuit een strategische ontwikkelvraag? Ook hiermee helpen wij u graag. 

Voorbeelden van HR projecten

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van projecten die aan ons zijn voorgelegd: 

  • Het ontwikkelen van strategisch personeelsbeleid vanuit de koers van de organisatie. 
  • Het ontwikkelen van HR instrumenten zoals een systeem van feedbackgesprekken of een programma voor een ‘talentenpool’. 
  • Het ontwikkelen van een personeelsgids. 
  • Het maken van functiebeschrijvingen ‘op maat’. 
  • Het gaan werken volgens een organisatievorm van 'zelforganisatie'.

Meer informatie?

Na een telefonische kennismaking komen wij graag bij u langs en daarna maken wij graag eeen projectvoorstel op maat.