Twee leden Raad van Toezicht bij Stichting Kinderopvang Zoeterwoude

Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ) is een professionele organisatie voor kinderopvang met vestigingen in Zoeterwoude Dorp, Zoeterwoude-Rijndijk en Stompwijk. 

 

Onze missie
Wij zijn een betrokken, bevlogen en bekwame organisatie die zich verbindt met de gemeenschap. Klein genoeg voor persoonlijke warmte, groot genoeg voor duurzame kwaliteit!

Betrokken: We zijn persoonlijk betrokken bij onze kinderen, ouders en medewerkers. We sluiten aan bij hun behoeftes. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers op de groep de ouders kennen en hen aan de organisatie verbinden.

Bevlogen: We hebben enthousiaste mensen in dienst die net dat stapje extra zetten voor jouw zoon en dochter. Wij streven er naar om kinderen verrassende activiteiten aan te bieden waarbij plezier voorop staat.

Bekwaam: We zijn een professionele organisatie die bekwame medewerkers heeft. We vinden het belangrijk om onze medewerkers continu te coachen en te trainen.

Bij Stichting Kinderopvang Zoeterwoude is per 1 april 2023 plaats voor: 

Twee leden Raad van Toezicht 

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden. Als gevolg van het verstrijken van de zittingstermijn is SKZ op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht per 1 april 2023. 

Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft de volgende karakteristieken:

 • Besluitvaardig
 • Resultaatgericht
 • Verbonden met de missie en het werkterrein van SKZ
 • Vervult de rol van inspirerende sparringpartner naar collega RvT leden en de Directeur Bestuurder
 • Onafhankelijk
 • Objectief

Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht geldt als algemeen uitgangspunt dat alle leden dienen te beschikken over de volgende kwaliteiten:

 • Analytisch vermogen (hbo/academisch denkniveau)
 • Ruime kennis van en ervaring met bestuurlijke- en besluitvormingsprocessen
 • Inzicht in strategische afwegingsprocessen
 • In staat om in teamverband te werken
 • Een brede maatschappelijke betrokkenheid
 • Goede communicatie vaardigheden
 • Affiniteit met de regio

Op grond van de taakverdeling binnen de Raad van Toezicht zoeken wij specifiek kandidaten met expertise en ervaring op het gebied van het onderwijs en mogelijke samenwerkingsverbanden, kwaliteit, organisatie ontwikkeling en politieke & bestuurlijke verhoudingen. 

Honorering
De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht van SKZ is in lijn met een passende beloning van een maatschappelijke kinderopvang organisatie.

Solliciteren
Uw reactie met CV en motivatie kunt u sturen naar rvt@kinderopvangzoeterwoude.nl voor 1 februari 2023.

Gesprekken met een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht en de Directeur Bestuurder worden gepland op maandagavond 13 februari 2023.

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie stellen wij niet op prijs