Teamleider Voorscholen bij Dynamo in Amsterdam (32 uur per week)

Dynamo Amsterdam stimuleert bewoners om actief deel te nemen aan de samenleving, zodat niemand aan de kant hoeft te staan. Dynamo biedt in Amsterdam een compleet aanbod van welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang. Kinderopvang is een belangrijk onderdeel daarvan en wordt aangeboden onder de naam Dynamo Voorscholen.  (https://dynamopeuters.nl/dynamo-voorschool-amsterdam/).    

Dynamo Voorscholen biedt vanuit 35 voorscholen in Amsterdam, aan kinderen van twee tot vier jaar op een spelende wijze voorbereiding op het basisonderwijs. Dynamo heeft locaties in de stadsdelen Oost, Zuid, West en Centrum. Dynamo is een maatschappelijke organisatie die er is voor iedereen; inclusie en diversiteit nemen bij Dynamo een heel belangrijke plek in.

Dynamo Voorscholen wil ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in Amsterdam zo goed mogelijk voorbereid naar de basisschool gaan. Dat is waar wij voor staan. Dynamo is er voor ieder kind en biedt steeds ondersteuning ‘op maat’ in de ontwikkeling van kinderen. Zo werken wij bijvoorbeeld met verschillende VVE programma’s.

Dynamo werkt daarvoor intensief samen met het onderwijs. Zij neemt actief deel aan het vormen van integrale kindcentra (IKC’s). Dynamo werkt verder samen met een uitgebreid netwerk van verschillende specialistische organisaties rondom kind ontwikkeling in Amsterdam. Dynamo gelooft erin dat organisaties samen meer zullen bereiken voor kinderen.  

Dagelijks werken de 150 betrokken en bevlogen medewerkers van Dynamo Voorscholen samen hard aan het leveren van de allerbeste opvang en de doorgaande lijn met de basisschool.

Professionaliteit en hoge kwaliteit vinden we bij Dynamo erg belangrijk. Wij hebben al lange tijd een goede naam en deze willen we hoog houden! Dynamo is HKZ gecertificeerd en wij bieden een uitgebreid aanbod aan opleiding en ontwikkeling. Het versterken van de pedagogische kwaliteit en de ouderbetrokkenheid wordt mede door de inzet van de Pedagogisch Coaches en Coördinatoren Ouderbetrokkenheid gerealiseerd.

Bij Dynamo Voorscholen is de vacature opengesteld van

Teamleider Voorscholen

32 uur per week (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)

Een hele mooie functie!

Als Teamleider Voorscholen werk je samen in een team van vier Teamleiders Voorscholen en een Teamleider Pedagogiek en Ontwikkeling. Je geeft waarderend leiding aan de locaties van één van de vier stadsdelen in Amsterdam (Centrum en een stukje Oost) en daarmee aan een team van circa 25 medewerkers. Je zorgt voor een fijn werkklimaat waarin medewerkers het beste tot hun recht komen en neemt de teams mee in de organisatie-, diensten- en cultuurveranderingen. Samenwerking binnen een integraal kindcentrum (IKC) of het toewerken naar deze samenwerking kan een belangrijk onderdeel zijn van jouw functie. Voor het kunnen aanbieden van het beste aanbod voor kinderen en voor de begeleiding van zorgkinderen onderhoud je intensief contacten met een uitgebreid netwerk van samenwerkingspartners op het gebied van opvoedingsondersteuning en jeugdhulpverlening. Je neemt deel aan diverse netwerkoverleggen in het stadsdeel en vervult een actieve rol in het verbinden en samenwerking.

Binnen het stadsdeel werk je met verschillende VVE methodieken. Pedagogisch Medewerkers bij Dynamo zijn ervaren in het werken met een VVE programma, bieden diverse ouder-kind activiteiten en hebben expertise op het gebied van zorgkinderen. Zij worden daarbij ondersteund door een Pedagogische Coach/Zorgcoördinator en Ouderbetrokkenheid Coördinator. Als Teamleider Voorscholen heb je helicopterview en stem je af met de Pedagogisch Medewerkers, Coaches en Ouderbetrokkenheid Coördinatoren over de locatie- en individuele doelstellingen om het pedagogisch klimaat te versterken. Om realisatie van de doorgaande lijn goed vorm te geven werk je samen met de Directeuren van de basisscholen.

De voorscholen (VVE) zijn volop in ontwikkeling, zowel op het gebied van kwaliteit als op productontwikkeling. Als Teamleider Voorscholen signaleer je externe en interne ontwikkelingen en mogelijkheden die er liggen. Op basis hiervan doe je verbetervoorstellen. Samen met de andere Teamleiders Voorscholen werk je aan het doorvoeren van veranderingen op de locaties en de  implementatie van herzien en nieuw beleid. De Pedagogisch Coaches hebben hierbij een ondersteunende rol.

Je bent verantwoordelijk voor de toepassing en realisatie van het personeels-, financiële- en organisatiebeleid op jouw locaties en je bent budgetverantwoordelijk. Daarnaast lever je projectmatig een bijdrage aan de ontwikkeling van het tactische beleid van Dynamo Voorscholen.

Wat heb je nodig om deze functie invulling te geven?

 • Passie en enthousiasme om bij te dragen aan een kansrijke start voor ieder kind.
 • HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur aangevuld met een managementopleiding.
 • Ruime ervaring als leidinggevende aan minimaal tien medewerkers binnen de kinderopvang.
 • Heb je ervaring met IKC ontwikkeling dan is dat een belangrijke pre.  
 • Kennis van en een sterke visie op VVE. Heb je ervaring met het werken met VVE methodieken dan is dat welkom. Het is geen harde eis.
 • Sterke affiniteit en/of ervaring met diversiteit en inclusie en met het werken met kinderen met een zorgvraag.
 • Maatschappelijke betrokkenheid.
 • Een leiderschapsstijl die is gebaseerd op ‘waarderend leidinggeven’. Reflecteren, enthousiasmeren, stimuleren van eigenaarschap en nemen van eigen verantwoordelijkheid en tot slot het scheppen van heldere kaders zijn belangrijke pijlers.
 • Je legt makkelijk de verbinding, bijvoorbeeld met interne collega’s in de brede Dynamo organisatie en met diverse stakeholders en bent sterk gericht op samenwerking.
 • Je bent proactief en ondernemend, je signaleert ontwikkelingen en vertaalt deze naar kansen en bedreigingen voor de organisatie in de team overleggen en beleidsontwikkelingen.
 • Je werkt vanuit een energieke en positieve houding en straalt dit uit naar collega’s en andere stakeholders.

Wat bieden wij jou?

Bij Dynamo zal je werken in een kwalitatief hoogwaardige omgeving waarin je je nooit zult vervelen. De organisatie is volop in ontwikkeling en steeds op zoek naar nog meer kansen om kinderen een goede start te geven. Er is veel ruimte voor eigen ideeën en voor eigen initiatief en ontwikkeling. Bij Dynamo plaatsen wij kinderopvang en voorscholen in interessant breder perspectief (zorg en welzijn van 0 tot 100 jaar). Inclusie/diversiteit is één van de strategische pijlers van Dynamo en daarom ook doorgevoerd in het personele aannamebeleid. Dynamo biedt een arbeidsovereenkomst voor één jaar aan, met intentie voor een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De inschaling is volgens schaal 10 van de CAO kinderopvang.

Solliciteren

Herken je jezelf in dit profiel en kun je niet wachten om bij Dynamo aan de slag te gaan? Schrijf dan vandaag nog een inspirerende motivatie en stuur deze met je CV z.s.m. ter attentie van Margit de Lange, Van Hek & Lelieveld HR Kinderopvang (o.v.v. DNTVS02) via het emailadres: sollicitatie@vanheklelieveld.nl. Sollicitaties worden bij binnenkomst direct in behandeling genomen.

Indien je vragen hebt over de vacature dan kun je contact opnemen met Margit de Lange. Je kunt het beste een app sturen via het telefoonnummer 06-174 331 33 of een e-mail sturen via sollicitatie@vanheklelieveld.nl. Margit zal dan op een passend moment contact met je zoeken.

Solliciteer

Acquisitie n.a.v. deze advertentie stellen wij niet op prijs