Teamleider Pedagogiek en Ontwikkeling bij Dynamo Voorscholen in Amsterdam (24 uur)

 

Dynamo Amsterdam 'beweegt tot meedoen'. Zij stimuleert bewoners om actief deel te nemen aan de samenleving, zodat niemand aan de kant hoeft te staan. Dynamo biedt in Amsterdam een compleet aanbod van welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang. Kinderopvang is een belangrijk onderdeel daarvan en wordt aangeboden onder de naam Dynamo Voorscholen. (Website).    

Dynamo Voorscholen biedt vanuit 35 voorscholen in Amsterdam, aan kinderen van twee tot vier jaar op een spelende wijze voorbereiding op het basisonderwijs. Dynamo heeft locaties in de stadsdelen Oost, Zuid, West en Centrum. Dynamo is een maatschappelijke organisatie die er is voor iedereen; Inclusie en diversiteit nemen bij Dynamo een heel belangrijke plek in. 

Dynamo Voorscholen wil ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in Amsterdam zo goed mogelijk voorbereid naar de basisschool gaan. Dat is waar Dynamo Voorscholen voor staat. Dynamo Voorscholen is er voor ieder kind en biedt steeds ondersteuning ‘op maat’ in de ontwikkeling van kinderen. Zo werken wij bijvoorbeeld met verschillende VVE programma’s. 

Dynamo Voorscholen werkt daarvoor intensief samen met het onderwijs. Zij neemt actief deel aan het vormen van integrale kindcentra (IKC’s). Dynamo Voorscholen werkt verder samen met een uitgebreid netwerk van verschillende specialistische organisaties rondom kind ontwikkeling in Amsterdam. Dynamo gelooft erin dat organisaties samen meer zullen bereiken voor kinderen.  

Dagelijks werken de 150 betrokken en bevlogen medewerkers van Dynamo Voorscholen samen hard aan het leveren van de allerbeste opvang en de doorgaande lijn met de basisschool. 

Professionaliteit en hoge kwaliteit vinden we bij Dynamo erg belangrijk. Wij hebben al lange tijd een goede naam en deze willen we hoog houden! We zijn HKZ gecertificeerd en bieden een uitgebreid aanbod aan opleiding en ontwikkeling. Het versterken van de pedagogische kwaliteit en de ouderbetrokkenheid wordt mede door de inzet van de Pedagogisch Coaches en Coördinatoren Ouderbetrokkenheid gerealiseerd. 

Omdat wij nog meer aandacht willen geven aan pedagogiek, ontwikkeling en begeleiding van medewerkers en aan intensieve samenwerking met onze ontwikkelpartners in Amsterdam heeft Dynamo Voorscholen de nieuwe functie open gesteld van:  

 

Teamleider Pedagogiek en Ontwikkeling

24 uur per week (op donderdag,
de overige dagen zijn in overleg)

 

Een hele mooie functie!

Als Teamleider Pedagogiek en Ontwikkeling stuur je het kwaliteitsteam aan dat bestaat uit 5 Pedagogisch Coaches en 2 Coördinatoren Ouderbetrokkenheid. Je zorgt dat alle expertise in het zeer deskundige kwaliteitsteam elkaar versterkt en optimaal tot haar recht komt! Ervaring met waarderend leidinggeven en sturen op eigenaarschap zal jou hierbij goed helpen. In frequent overleg dat je zal leiden, delen jullie als kwaliteitsteam de ontwikkelingen op pedagogisch vlak, de zorgstructuur, ouderbetrokkenheid en signalen vanaf de werkvloer. 

Je volgt ontwikkelingen op pedagogisch vlak en binnen de vroeg- en voorschoolse educatie op de voet en initieert beleidsrelevant onderzoek. Je krijgt ruimte om creatief te denken over hoe Dynamo zich verder kan ontwikkelen. Daarbij laat je je inspireren door wetenschappelijk onderzoek en landelijke voorbeelden. In deze functie is pedagogische beleidsontwikkeling een belangrijk onderdeel. Je ontwikkelt, stelt bij wanneer nodig en zorgt voor een zorgvuldige implementatie en borging in de organisatie. De expertise en inzet van de kwaliteitsteammedewerkers zijn hierbij onmisbaar. Ook zorg je voor het jaarlijkse opleidingsplan en voor de coördinatie en begeleiding van de uitvoering ervan.   

Je legt en onderhoudt intensieve contacten met de gemeente, onderwijs en andere ontwikkelpartners. Je levert een belangrijke bijdrage binnen IKC samenwerkingsverbanden ten aanzien van een gezamenlijke pedagogische visie waarin inclusie en diversiteit sterk in zullen zijn verankerd en de praktische vertaling hiervan.

Je rapporteert aan de Manager Kinderopvang en bent onderdeel van het team van (vier) Teamleiders Voorscholen.

Wat heb je nodig om deze functie invulling te geven?

Specialisme op het gebied van pedagogiek van 0-12 jaar met ruime kennis van voorschoolse educatie binnen de kinderopvang. Verder vragen wij: 

 • Passie en enthousiasme om bij te dragen aan een kansrijke start voor ieder kind.
 • Ervaring als pedagogisch specialist in de kinderopvang (Bijvoorbeeld: Pedagoog, Manager Pedagogiek, Pedagogisch Beleidsmedewerker. Dit is geen startersfunctie).  
 • Ervaring als leidinggevende in de kinderopvang (dit is geen harde eis).
 • Een afgeronde pedagogische opleiding op HBO/WO niveau die bij voorkeur ook kwalificeert voor de functie van Pedagogisch Beleidsmedewerker in de kinderopvang (conform wet IKK). 
 • Een sterk verbindende persoonlijkheid en werkwijze.  
 • Visie op inclusie en diversiteit.  
 • Analytisch vermogen en het kunnen vertalen van beleidslijnen naar concrete haalbare consistente doelen. 
 • Een ruime blik en creativiteit in het (door-)ontwikkelen van nieuwe methoden (eventueel in samenwerking met partners van scholen of andere samenwerkingspartners).
 • Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van medewerkers en onderhouden van externe contacten. 
 • Managementvaardigheden voor het (waarderend) leidinggeven en aansturen van het kwaliteitsteam, waarbij je eigenaarschap van medewerkers bevordert.
 • Proactief, onderzoekend en nieuwsgierig zijn om de ontwikkelingen en trends binnen de kinderopvang en pedagogiek te vinden en te vertalen naar voorstellen voor strategisch en tactisch beleid.
 • Actuele kennis van de wet- en regelgeving kinderopvang en vve.

Wat bieden wij jou? 

Een nieuwe functie en dat betekent dat je deze binnen kaders zelf kunt vormgeven. Bij Dynamo zal je werken in een omgeving waarin je je nooit zult vervelen. De organisatie is volop in ontwikkeling en steeds op zoek naar nog meer kansen om kinderen een goede start te geven. Er is veel ruimte voor eigen ideeën en voor eigen initiatief en voor ontwikkeling. Bij Dynamo plaatsen wij kinderopvang en voorscholen in een interessant breder perspectief (zorg en welzijn van 0 tot 100 jaar). Kun je zelf ook pedagogische trainingen geven aan medewerkers (bijvoorbeeld door een accreditatie)? Dan zijn daar extra uren voor beschikbaar. 
Dynamo biedt een arbeidsovereenkomst voor één jaar aan, met intentie voor een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De inschaling is volgens schaal 10 van de CAO kinderopvang. 

Solliciteren 

Herken je jezelf in dit profiel en kun je niet wachten om bij Dynamo aan de slag te gaan? Schrijf dan vandaag nog een inspirerende motivatie en stuur deze met je CV z.s.m. en uiterlijk donderdag 16 december 2021 ter attentie van Margit de Lange, Van Hek & Lelieveld HR Kinderopvang (o.v.v. DNTPO01) via het emailadres: sollicitatie@vanheklelieveld.nl. Sollicitaties worden bij binnenkomst direct in behandeling genomen. 

Indien je vragen hebt over de vacature dan kun je contact opnemen met Margit de Lange. Je kunt het beste een app sturen via het telefoonnummer 06-174 331 33 of een e-mail sturen via sollicitatie@vanheklelieveld.nl. Margit zal dan op een passend moment contact met je zoeken. 

 

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie stellen wij niet op prijs