Pedagogisch Medewerker HBO voor Plusgroepen bij Dynamo Voorscholen in Amsterdam Oost (9 uur verdeeld over 2 dagen)

 

Als het aan Dynamo ligt doen zoveel mogelijk mensen mee aan de samenleving. Actief, zelfstandig, op eigen kracht. Dynamo beweegt tot meedoen.

Dynamo biedt een compleet aanbod van welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening voor buurtbewoners van 0 tot 100 jaar. Ons werkgebied beslaat de stadsdelen Oost, Zuid, West en Centrum. De komende jaren legt Dynamo de nadruk in haar werk op maatschappelijk meedoen en preventie. De organisatie bestaat uit vier onderdelen: Kinderopvang/Voorscholen
(https://dynamopeuters.nl/dynamo-voorschool-amsterdam/), Welzijn, Jeugd & Jongerenwerk en Buurtteam Amsterdam Oost.

Dynamo Voorscholen biedt vanuit 35 voorscholen in Amsterdam, aan zoveel mogelijk kinderen van twee tot vier jaar in Amsterdam op een spelende wijze voorbereiding op het basisonderwijs. Dynamo Voorscholen is er voor ieder kind en biedt steeds ondersteuning ‘op maat’ in de ontwikkeling van kinderen. Zo werken wij bijvoorbeeld met verschillende VVE programma’s. Dagelijks werken de 150 betrokken en bevlogen medewerkers van Dynamo Voorscholen samen hard aan het leveren van de allerbeste opvang en de doorgaande lijn met de basisschool. 

Dynamo ontwikkelt met basisscholen een breed integraal aanbod waar kinderen en ouders gebruik van kunnen maken. Met een aantal scholen geven we vorm aan een Amsterdamse Familieschool waarbij onderwijs, kinderopvang en welzijn met elkaar zijn verbonden. In 2023 verwacht Dynamo de eerste kinderdagopvang groepen in Amsterdam Rivierenbuurt te openen. De verwachting is dat Dynamo ook buitenschoolse opvang in de toekomst gaat aanbieden.

Voorschool Kastanjetuin is gelegen in Amsterdam Oost. Op deze locatie hebben wij plaats voor een nieuwe collega die zich graag in het bijzonder inzet voor kinderen met een extra begeleiding- of zorgvraag:   

 

Pedagogisch Medewerker HBO Plusgroepen

Je werkt hier deels voor de Plus groep en deels voor de Plus-Plus groep. 
De arbeidsduur is voor 9 uur verdeeld over 2 dagen

 

Wat is een voorschool Plusgroep?

De voorschool Plusgroep is gericht op peuters vanaf twee jaar die binnen een reguliere voorschool met 16 kinderen minder goed meekomen en ontwikkelen. Je kan hierbij denken aan kinderen met verminderde concentratie, prikkelgevoelige kinderen of kinderen die vanuit het buitenland hier zijn komen wonen.

De voorschool Plusgroep bestaat uit maximaal tien kinderen per dag, waardoor de kinderen meer tijd en ondersteuning krijgen bij de verschillende ontwikkelonderdelen. Zoals bij alle voorscholen is er veel aandacht voor de taalontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling en het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Ouders worden sterk betrokken bij de ontwikkeling van hun kind.
Bij het plaatsen van kinderen voor de voorschool Plusgroep is het doel dat kinderen doorstromen naar een vorm van (regulier) basisonderwijs. 

Deze voorschool Plusgroep is onderdeel van Voorschool Kastanjetuin waarin ook twee reguliere voorschoolgroepen zijn gehuisvest. Er wordt nauw samengewerkt met diverse organisaties o.a. het OKT. 

Wat is een voorschool Plus-Plusgroep?

Bij de Plus-Plusgroep zijn peuters twee dagdelen bij de voorschool (woensdag en vrijdag). De groep bestaat uit zes kinderen. Voor het kind bestaat een perspectiefplan (de jeugdarts OKT is betrokken) of het kind heeft een verwijzing voor specialistische ondersteuning. De Plus-Plusgroep is een tijdelijke overbrugging. Er is een samenwerking met MOC ‘t Kabouterhuis: 2-wekelijks komt een orthopedagoog van het Kabouterhuis naar de Plus-plus groep om de Pedagogisch Medewerkers te ondersteunen bij de begeleiding van de kinderen.

Hoe ziet jouw dag er uit?

Je werkdag start om 08:15 uur. Je hebt zin in de dag, er staan leuke (voor de kinderen relevante) themagerichte activiteiten in de planning. De eerste kinderen komen ieder moment binnen en je hebt gezorgd met jouw collega dat de groep er uitnodigend uitziet en dat je goed voorbereid de dag begint. De afgelopen dagen hebben jullie op de plusgroep met de kinderen spelenderwijs doelgerichte activiteiten gedaan binnen het thema. Waar nodig werk je individueel met een kind of met een klein groepje kinderen. Vandaag gaan jullie tijdens de kringactiviteit hierover verder praten en de activiteiten zijn gericht op het thema. De kinderen komen binnen, ook zij hebben zin in de dag. Een aantal ouders nemen direct afscheid, andere ouders blijven nog 30 minuten meespelen. Een ouder vraagt jouw advies over de taalontwikkeling van haar kind. Je signaleert dat er nu onvoldoende tijd is om de ouder goed te woord te staan en maakt een afspraak voor later die dag. Bij de plusplusgroep zijn niet alle kinderen in staat om mee te draaien in het dagprogramma. Jij benadert het kind op zijn niveau, en zoekt naar een activiteit die bij dat kind past. Het zijn de kleine successen die bij deze kinderen belangrijk zijn. Vooral bij kinderen in de plusplus groep kan 5 minuten aan tafel zitten al een grote prestatie zijn. Nadat de kinderen naar huis zijn evalueer je de ochtend met jouw collega. Wat viel vandaag op en wat betekent dat voor de benadering van de groep of een specifiek kind voor morgen. Je werkt de begeleidingsplannen van jouw mentorkinderen bij en hebt overleg met de pedagogisch coach en/of een begeleider van bijvoorbeeld MOC ’t Kabouterhuis. Samen met je collega blik je terug op weer een waardevolle dag bij de plus(plus)groep!

Wie ben jij?

 • Jij wilt jouw professionaliteit en talenten graag inzetten om peuters met een extra ondersteuningsvraag een kansrijke start te geven. 
 • Jij begrijpt dat deze doelgroep kinderen veel geduld nodig hebben om de stappen in hun ontwikkeling te zetten en speelt hier soepel op in. 
 • Je stelt je open voor een goede en adequate samenwerking met je collega, teamleider, zorgcoördinator en derden.
 • Je bent zowel mondeling als schriftelijk communicatief sterk en weet goed de verbinding te leggen tussen de diverse betrokken partijen.
 • Je bent in staat om de ouders mee te nemen en te ondersteunen in het ontwikkelproces van hun kind.
 • Je geniet van het zelfstandig en deskundig invulling geven aan de organisatie van jouw voorschoolgroep. 
 • Je begeleidt de individuele peuter vanuit een pedagogische en didactische invalshoek. Het werken met een VVE methode gaat jou goed af. Voor de Plus-plusgroep betekent het dat je een kind begeleidt volgens de handelen observatie. 

Verder:

 • Ben je in het bezit van minimaal een Hbo-diploma in pedagogische richting, bijvoorbeeld HBO (Ortho)pedagogiek. (kijk op www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang welke opleidingen kwalificeren voor de functie pedagogisch medewerker).  
 • In het bezit van een VVE certificaat en minimaal 3 jaar ervaring met het werken met VVE.
 • In het bezit van een certificaat ‘Hbo-er op de groep’ of bereid om de training ‘Hbo-er op de groep’ te gaan volgen. 
 • Heb je aantoonbare kennis en ervaring met het werken met peuters met een extra ondersteuningsvraag. 
 • Weet je verdieping aan te brengen in het pedagogisch en didactisch handelen op de voorschool door een positief reflecterende houding naar jezelf en collega’s.
 • Investeer je in een open communicatiestructuur met ouders, collega’s en samenwerkingspartners waardoor de kinderen zo compleet mogelijk ondersteund worden in hun ontwikkeling en de doorgaande leerlijn met de basisschool wordt gerealiseerd.
 • Werk je graag mee aan een optimale personele inzet binnen de organisatie, ook als dit betekent dat je (incidenteel) op een andere groep/locatie moet werken.

Wij bieden 

 • Een verantwoordelijke, dynamische en leerzame functie binnen een enthousiaste organisatie met veel ontwikkelmogelijkheden.
 • Diverse opleidingsmogelijkheden waaronder EHBO en BHV, en interne trainingstrajecten voor VVE en Hbo’er op de groep.
 • Ondersteuning van een pedagogisch coach en een ouderbetrokkenheid coördinator.
 • Werktijden zijn grotendeels onder schooltijd, voorschool plus is 3 dagdelen van 5 uur en 20 minuten in de ochtend geopend, daarna heb je ruimte voor het uitvoeren van organisatorische en administratieve taken en het houden van overleg.
 • Voorschool plusplus is 2 dagdelen van 4 uur geopend.
 • Je werkt 40 weken per jaar en bent de 12 weken schoolvakantie vrij. Je werkt iedere week een aantal uren meer om deze extra weken verlof te compenseren.
 • Je ontvangt eerst een contract voor bepaalde tijd met de intentie van verlenging tot uiteindelijk onbepaalde tijd. 
 • Het salaris is conform de CAO Kinderopvang. Deze Hbo-functie is ingeschaald in salarisschaal 7 met een minimum van € 2.490,- en een maximum van € 3.293,- bruto per maand, op basis van een dienstverband van 36 uur per week.

Informatie en solliciteren  

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen tot en met 26 augustus met manager kinderopvang Marian Amhamdi, per telefoonnummer 06 - 57 60 21 99 (ma t/m vrij), vanaf 29 augustus 2022 met de Teamleider Cora Geijtenbeek, per telefoonnummer 06 - 17 59 15 61 (ma t/m do). Zij vertellen je graag meer. 

Reageer op deze vacature via de website van Dynamo: 

Vacatures betaald- Dynamo Amsterdam (dynamo-amsterdam.nl)

Wil je op een andere manier contact stuur dan een e-mail bericht aan sollicitatie@vanheklelieveld.nl.  

 

De vacature staat open op de website tot de geschikte kandidaat gevonden is. 

 

   


Met deze vacature willen wij zelf onze nieuwe collega werven. 
Dit is dan ook geen oproep voor acquisitie.