Locatiemanager bij Kinderopvang SKR in Ridderkerk (24-28 uur, meerdere locaties, MT lid)

Kinderopvang SKR in Ridderkerk biedt op professionele wijze kinderopvang in de leeftijdsgroep van 0-13 jaar. De organisatie heeft vier kinderdagverblijflocaties, zes peuterspeelgroepen en zeven buitenschoolse opvanglocaties. Er wordt wijkgericht gewerkt. IKC ontwikkeling met onderwijs en andere ontwikkelpartners is een belangrijk speerpunt waar goede stappen in zijn gemaakt.  
100 betrokken collega’s vormen met elkaar een hechte en warme organisatie waarin naast de volle aandacht voor de kinderen en de ouders ook aandacht en zorg is voor elkaar. Kinderopvang SKR is ondernemend; ontwikkeling staat bij Kinderopvang SKR centraal: ontwikkeling van de kinderen, de medewerkers, de organisatie, de diensten en de externe samenwerkingsrelaties. 

Kinderopvang SKR heeft een vacature van:

Locatiemanager

‘Warm-zakelijk, verbindende manager met passie voor Kinderopvang’
(24 -28 uur per week,meerdere locaties, MT lid)

 

Wat wordt jouw functie? 

In deze functie werk je samen in een team van in totaal vier locatiemanagers, met de collega’s van het centraal bureau en met de pedagogische teams aan een zo goed mogelijke dagelijkse kinderopvang en aan de ontwikkeling van de organisatie. 
Om dat te realiseren zorg je er als locatiemanager voor dat de strategische pijlers van Kinderopvang SKR worden vertaald naar jouw locaties en daar ook invulling krijgen. Als locatiemanager ben je integraal verantwoordelijk voor alle bedrijfsprocessen op de locaties. Je helpt de teams en individuele medewerkers verder te ontwikkelen en stuurt aan op een kwalitatief hoogwaardig pedagogisch klimaat en het voldoen aan de kwaliteitseisen. Bij Kinderopvang SKR zijn een pedagogisch beleidsmedewerker en een pedagogische coach werkzaam die de pedagogische teams ondersteunen. Je voert diverse operationele werkzaamheden uit en houdt vanuit een helicopterview overzicht op de efficiënte en effectieve uitvoer van werkprocessen. Je bent toegankelijk voor ouders/verzorgers en bent een prettige gesprekspartner voor GGD, gemeente, schooldirecteuren en andere ontwikkelpartners over doorgaande leerlijnen en over ontwikkeling- en opvoedvraagstukken. Je geeft hiërarchisch leiding aan meerdere locaties (circa 16-20 medewerkers) met IKC ontwikkeling in samenwerking met het onderwijs en andere ontwikkelpartners. Op de locaties zijn meerdere werksoorten. Je maakt deel uit van het MT en rapporteert aan de directeur/bestuurder. 

Wat vragen wij van jou? 

 • Een afgeronde relevante HBO-opleiding, bij voorkeur aangevuld met een management opleiding.
 • Meerdere jaren ervaring in een leidinggevende positie. Was dit in de kinderopvangbranche dan is dat een pre. 
 • Situationele  leiderschaps- en managementvaardigheden (samenwerkingsgericht, vanuit gelijkwaardigheid en gericht op ontwikkeling).  
 • Besluitvaardigheid en daadkracht. 
 • Gedegen en actuele kennis van de wet- en regelgeving  en specifieke eigenschappen van de kinderopvangbranche is een pre.
 • Ervaring met IKC ontwikkeling.
 • Goede communicatieve vaardigheden in verschillende werkomgevingen. 
 • Goede sociale vaardigheden. 
 • Een ontwikkelingsgerichte werkhouding. 
 • Sterk in samenwerken en verbinden (binnen en buiten de organisatie). 
 • Een procesgerichte, gestructureerde en planmatige werkwijze. 
 • Een resultaatgerichte instelling.  
 • Humor. 
 • Flexibiliteit. 
 • Beschikbaarheid op in ieder geval de woensdag is een belangrijke pre.
 • Bij een arbeidsduur van 24 uur is 4 dagen beschikbaarheid gewenst. De arbeidsduur zal de komende tijd uitbeiden naar 28 uur per week. Het is wenselijk dat de nieuwe locatiemanager in deze groei kan meebewegen. 

Wat biedt Kinderopvang SKR jou? 

 • De arbeidsvoorwaarden zijn ingedeeld in schaal 10 van de CAO Kinderopvang (minimaal € 3.089,- en maximaal € 4.155,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Deze bedragen zijn exclusief de verhoging per 1 januari 2020 die zijn opgenomen in het CAO principe akkoord). 
 • Je bent onderdeel van een enthousiast en gedreven MT. 
 • Een bewegende omgeving waarin je kunt bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. 
 • Je zal veel ruimte hebben voor inbreng van jouw ideeën voor ontwikkeling.  
 • Een inspirerende, slagvaardige, positieve en warme werkomgeving met korte lijnen.  
 • Een team van betrokken en loyale medewerkers. 
 • De mogelijkheid om mee te werken aan het betekenisvol inhoud geven aan het werken binnen een integrale kindvoorziening in samenwerking met de partner in het onderwijs. 

Solliciteren

Wij hebben de werving en de voorselectie van deze vacature uitbesteed aan Van Hek & Lelieveld HR Kinderopvang. Ben je geïnteresseerd? Stuur jouw sollicitatiebrief met CV z.s.m. ter attentie van Margit de Lange van Van Hek & Lelieveld HR Kinderopvang  o.v.v. ‘SKRLM05’ via het e-mailadres sollicitatie@vanheklelieveld.nl. Sollicitaties worden bij binnenkomst direct in behandeling genomen.  

Hoe verloopt deze procedure verder in de Corona situatie in Nederland?

De voorselectie voor deze vacature loopt ondanks de Corona situatie in Nederland door. Indien jouw sollicitatie positief lijkt aan te sluiten op de gestelde functie-eisen dan zal op korte termijn een telefonisch voorselectiegesprek met jou worden ingepland  met Margit de Lange. Daarna zal een besluit worden genomen of je wordt uitgenodigd voor de verdere procedure bij Kinderopvang SKR.

Vanaf dat moment zal de procedure stil liggen, in afwachting van de ontwikkelingen in Nederland. De verwachting is dat het MT van Kinderopvang SKR op 1 september 2020 zal overleggen of op dat moment de procedure verder voortgezet kan gaan worden. Een selectiecommissie zal dan zijn gevormd om de persoonlijke gesprekken aan te kunnen gaan.   

Allemaal volgen we de ontwikkelingen en wachten we de gevolgen van de Coronasituatie voor de economie in Nederland en de doorlopende vraag naar kinderopvang af. Ook Kinderopvang SKR. Voor nu is de verwachting dat deze vacature na 1 september 2020, zoals voorgenomen, ingevuld zal gaan worden. Als de bedrijfseconomische situatie echter terugloopt dan zou het kunnen zijn dat Kinderopvang SKR hierin een besluit moet bijstellen. Dat zou jammer zijn. Wij willen wel in alle openheid met de kandidaten hier rekening mee houden.   

De eerste gesprekken bij Kinderopvang SKR zullen vervolgens zonder tegenbericht worden gepland op een nog vast te stellen avond na 1 september 2020. Op een daarna vast te stellen avond zullen vervolgens de tweede gesprekken worden gepland.  Aan de kandidaat wordt gevraagd hiervoor een opdracht voor te bereiden. Tot slot zullen wij een referentenonderzoek doen. 

Wil je graag eerst meer weten over de vacature of de organisatie, stuur dan een e-mail aan Margit de Lange: delange@vanheklelieveld.nl. Zij zal op een passend moment telefonisch contact met jou opnemen.

 

 

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie stellen wij niet op prijs