Lid Toezichthoudend Bestuur KOK Kinderopvang (Katwijk,Noordwijk e.o.)

 

KOK Kinderopvang is per 1 januari 2022 op zoek naar een 


Lid van het Toezichthoudend Bestuur

 

De organisatie

Sinds 1988 bieden wij opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Met een team van meer dan 200 enthousiaste medewerkers bieden wij dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang op onze 22 verschillende locaties in Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Noordwijk. Aandacht voor elkaar is onze missie. Het is onze ambitie om met aandacht een inspiratie te zijn voor onze omgeving door te investeren in de toekomst van kinderen. We zijn een maatschappelijk betrokken organisatie en mede door onze nauwe samenwerking met o.a. scholen, de gemeente en verschillende verenigingen weten wij goed wat er in de omgeving speelt en haken wij hierop in met onze dienstverlening. 

Het Toezichthoudend Bestuur

Het Toezichthoudend Bestuur bestuurt op hoofdlijnen en doet dit op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Zij volgt hierin de Governance Code Kinderopvang. Het Bestuur toetst de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de Directie. Daarnaast vervult het Bestuur een klankbordfunctie voor de Directie.

De functie

Per 1 januari 2022 is er een vacante plaats binnen het Toezichthoudend Bestuur van KOK Kinderopvang. Het Bestuur streeft naar een evenwichtige samenstelling. De leden zijn complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage. Met het oog op de aanwezige competenties binnen het bestuur, zijn wij op zoek naar een algemeen Bestuurslid met ervaring en deskundigheid op juridisch gebied en een gedegen lokaal netwerk. Affiniteit met de kinderopvang is een pre. Met de invulling van de vacature bestaat het bestuur uit vijf personen.

Algemeen profiel

Van leden van het Toezichthoudend Bestuur wordt verwacht dat zij:

  • een brede maatschappelijke belangstelling hebben, affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van de kinderopvang in het algemeen en die van KOK kinderopvang in het bijzonder.
  • zich bij hun rolvervulling richten naar de verwachtingen die de maatschappij (ouders, het publiek en andere belanghebbenden) heeft van het werk van de organisatie.
  • zich verbinden aan het bestuursreglement en de beleidskaders die gezamenlijk op basis van policy governance zijn opgesteld.
  • beschikken over een HBO- of academisch denk- en werkniveau.
  • geëngageerd, maar met voldoende distantie kunnen kijken naar en oordelen over het werk van de directie en van de organisatie als geheel.
  • inzicht hebben in en, zo mogelijk, ervaring hebben met de toezichthoudende taak en deze gedisciplineerd weten uit te voeren. 
  • persoonlijke kwaliteiten hebben zoals: reflectief vermogen, relativeringsvermogen, een open en toegankelijke houding, besluitvaardigheid, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, collegiale opstelling en het vermogen om verantwoordelijkheid te dragen voor de beslissingen van het toezichthoudend bestuur en de directie.

Vergoeding en tijdsinvestering

Ieder Bestuurslid ontvangt de maximale maatschappelijk vergoeding van € 1.700,- per jaar. Van de Bestuursleden wordt verwacht dat zij voldoende tijd beschikbaar stellen, bereid en in staat zijn vrijwel alle vergaderingen van het bestuur (minimaal 6 per jaar) bij te wonen en zich daarop terdege voor te bereiden.

Procedure

Heeft u interesse in deze Bestuursfunctie? Dan kunt u uw CV en motivatie mailen naar HRM@kokkinderopvang.nl onder vermelding van ‘Vacature bestuurslid’. Wanneer u vragen heeft over de vacature dan kunt u contact opnemen met Petra Vooijs op het telefoonnummer 071-4097543.

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie stellen wij niet op prijs