Directeur - Bestuurder voor KOK kinderopvang in Katwijk (32-36 uur)

KOK kinderopvang heeft een breed aanbod van opvang: kinderdagverblijven, peuteropvang, voorschoolse opvang, tussen-schoolse opvang (ondergebracht in een aparte stichting, KOK Overblijf) en buitenschoolse opvang. De organisatie telt momenteel ruim 2000 kinderen in de kinderopvang. “Aandacht voor elkaar” is onze missie. Het is de ambitie om met aandacht een inspiratie te zijn voor onze omgeving door te investeren in de toekomst van kinderen. Na 14 jaar gaat onze huidige directeur ons verlaten en zoeken wij een opvolger die samen met ons de strategische doelstellingen van KOK kinderopvang verder gaat ontwikkelen en realiseren.

Organisatorische positie

De directeur-bestuurder geeft op een maatschappelijk verantwoorde wijze leiding aan de organisatie. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur, later in het jaar Raad van Toezicht. Het bestuur ziet erop toe dat KOK kinderopvang handelt overeenkomstig de wettelijke voorschriften en statuten en beleidskaders van KOK kinderopvang. 

De directeur-bestuurder wordt hierbij ondersteund door een professionele backoffice die bestaat uit de afdelingen; Bedrijfsvoering, Kwaliteit & Zorg, HRM, Marketing & Communicatie en Facilitaire zaken. Ook geeft de directeur-bestuurder leiding aan 4 clustermanagers die aan het hoofd staan van het primaire proces.

Doelstelling functie

De directeur-bestuurder heeft als opdracht om, in nauwe samenwerking met collega’s, de strategische doelstellingen van KOK kinderopvang verder te ontwikkelen en te implementeren. De directeur-bestuurder vertaalt het strategisch beleid naar operationele, strategische, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen om te waarborgen dat de dienstverlening van de organisatie op korte en lange termijn aansluit bij marktontwikkelingen en -eisen. De directeur-bestuurder staat voor het behoud van kwaliteit en is op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot kinderopvang in de maatschappij.

Resultaatgebieden 

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor:

 • Het leveren van een inspirerende bijdrage aan de verdere ontwikkeling en groei van de organisatie in de meest brede zin van het woord.
 • Het geven van sturing aan het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid binnen de organisatie. 
 • De uitwerking van de visie en missie, en ook de strategie. 
 • Het vertalen van maatschappelijke en inhoudelijke ontwikkelingen naar eigentijds beleid en uitvoeringsprogramma’s: richting geven aan inhoudelijke ontwikkelingen, projecten en activiteiten en de verbindende schakel zijn tussen de samenwerkende organisaties, ouders, buurt, markt en maatschappij. 
 • Representeren van de organisatie; het onderhouden van externe contacten en het opbouwen van relaties met alle relevante partijen. 

Competenties

De directeur-bestuurder is daadkrachtig, ondernemend, innovatief, resultaat- en marktgericht, communicatief- en besluitvaardig, heeft organisatietalent en een sterk analytisch vermogen. Daarnaast is de directeur-bestuurder integer, organisatiesensitief en beschikt hij/zij over een groot samenbindend vermogen. Hij/zij heeft een duidelijke maatschappelijke inslag en deelt het gedachtegoed en de visie en missie van KOK kinderopvang en draagt dit actief uit. Naast bovenstaande competenties, die van de directeur mogen worden verwacht, zijn de volgende algemene kenmerken van toepassing:

Leiderschap

 • Is besluitvaardig en kan daadkrachtig optreden. 
 • Is zichtbaar, laagdrempelig, toegankelijk voor alle medewerkers en toont aandacht.
 • Heeft sterke verbindende kwaliteiten, stimuleert betrokkenheid en samenwerking, creëert synergie.
 • Gaat uit van motivatie en expertise van medewerkers in een lerende organisatie. 
 • Draagt als leider rust met zich mee in een veranderende en groeiende omgeving.
 • Geeft het goede voorbeeld door het persoonlijk leiderschap blijvend te ontwikkelen.
 • Heeft een goede balans tussen maatschappelijk en zakelijk; koel hoofd, warm hart.

Strategisch denken

 • Creëert een heldere missie en visie vanuit een duidelijke affiniteit met de kinderopvang en bouwt vanuit die missie de organisatie verder uit. 
 • Heeft vanuit gedegen ervaring in de kinderopvang zicht op wat er leeft in de branche.
 • Onderschrijft de koers van de organisatie en ontwikkelt een inspirerend toekomstbeeld.
 • Kan beleid ontwikkelen, vormgeven, aansturen en borgen. 
 • Profileert de organisatie zodat de organisatie zichtbaar blijft, of nog zichtbaarder wordt. 
 • Draagt proactief bij aan een steeds hogere kwaliteit van de dienstverlening.
 • Kent het stakeholderveld en is een goede gesprekspartner, en netwerker, voor partners zoals gemeente, scholen, ouders en GGD. 
 • Anticipeert op maatschappelijke en plaatselijke ontwikkelingen.

Organisatie 

 • Vertaalt organisatiedoelen in een planmatige en realistische aanpak. 
 • Heeft beheersmatig en financieel inzicht en kan, in samenwerking met de afdeling Financiën, een begroting voor de korte en lange termijn opstellen. 
 • Werkt resultaat- en opbrengstgericht.
 • Stuurt op kwaliteitsverbetering en cultuurverandering.
 • Zorgt voor vernieuwing en de hoogste kwaliteit en stelt hierbij prioriteiten. 
 • Weet het persoonlijk karakter van de kinderopvang in de juist balans te combineren.

Algemene eisen  

 • WO werk- en denkniveau, minimaal in het bezit van een Bachelor diploma, van een pedagogische en/of bedrijfskundige opleiding. 
 • Brede kennis van landelijke ontwikkelingen met betrekking tot primair onderwijs, IKC, opvang, sociaal domein, governance en ook ervaring met resultaatgerichte bedrijfsvoering.
 • In staat zijn tot het ontwikkelen en formuleren van een helder organisatiebeleid en van realistische organisatiedoelen.
 • Gevoel voor strategisch en procesgericht leiderschap en voor politieke, bestuurlijke en sociaalcultureel-maatschappelijke verhoudingen.
 • Aantoonbare, ruime ervaring in een senior management of directiefunctie bij voorkeur opgedaan in de kinderopvang.
 • Kennis van Governance code.
 • Bij voorkeur een gedegen netwerk in de regio.

Wij bieden

Een brede, veelzijdige directiefunctie in een inspirerende werkomgeving in het maatschappelijk domein. Een zeer uitdagende positie in een financieel gezonde regionale kinderopvangorganisatie. Volop ruimte en de mogelijkheid om concreet bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en het succes van de organisatie. Uitstekende arbeidsvoorwaarden volgens de bdKO arbeidsvoorwaardenregeling 2023.

Solliciteren

KOK kinderopvang heeft de procedure uitbesteed aan Van Hek en Lelieveld. Herken je jezelf in dit profiel schrijf dan vandaag nog een inspirerende motivatie en stuur deze met je CV zo spoedig mogelijk ter attentie van Sabine van de Wiel, Van Hek & Lelieveld HR Kinderopvang (o.v.v. KOK) via het emailadres: sollicitatie@vanheklelieveld.nl. Sollicitaties worden bij binnenkomst direct in behandeling genomen. Daarom vragen we jou zo spoedig mogelijk te reageren. 

Als je vragen hebt over de vacature of over de procedure dan kun je contact opnemen met Sabine van de Wiel. Je kunt het beste een app sturen via het telefoonnummer 06-51482867 of een e-mail aan: vandewiel@vanheklelieveld.nl

Sabine zal dan op een passend moment contact met je zoeken.