Adviseur Opvang en IKC bij Floreer, gemeente Haarlemmermeer, 24 uur per week

 

Floreer Openbaar onderwijs en opvang gelooft dat verbinden van onderwijs en opvang bijdraagt aan betere kindontwikkeling. Floreer verzorgt openbaar basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en internationaal basisonderwijs op 16 scholen in de gemeente Haarlemmermeer. Op zes van deze onderwijslocaties verzorgt Floreer BSO en/of peuteropvang. Daarnaast zijn verschillende van onze scholen bezig met de transitie naar een integraal kindcentrum. Wij bieden geïntegreerd onderwijs en opvang aan van hoge kwaliteit aan kinderen die aan ons worden toevertrouwd. 

Floreer is volop in beweging! De komende vier jaar transformeren wij nog vijf scholen tot volwaardige IKC’s. Dat vraagt om ondernemerschap, innovatie en veranderkracht. 

Wat ga je doen?

In deze functie werk je zowel strategisch, tactisch als operationeel aan o.a. de volgende werkzaamheden: 

 • Het verbinden van opvang met onderwijs binnen de eigen organisatie en het verbinden van opvang en onderwijs met samenwerkingspartners in het lokale werkgebied.  
 • Het aanjagen, stimuleren, monitoren en bewaken van IKC ontwikkelingen; het signaleren van knelpunten in de ontwikkelingen; het faciliteren, adviseren en het delen van kennis over IKC ontwikkelingen en IKC samenwerkingen binnen Floreer (denkend aan ‘harde’ elementen en ‘zachte’ elementen). Teneinde te komen tot zoveel mogelijk goede IKC’s binnen Floreer. De directeuren van de locaties zorgen voor de realisatie.  
 • Het laten groeien van de organisatie, bijvoorbeeld door het initiëren, het ontwikkelen en het realiseren van nieuwe locaties (in de rol van projectleider). Maar ook in het (meedenken bij het) organiseren, het optimaliseren van de organisatiestructuur en de werkprocessen in de nieuwe Floreer* organisatie. Hieronder valt ook het ondersteunen in het laten groeien van de medewerkers van de opvang (adviserend, coachend).
 • Het volgen van de externe- en interne ontwikkelingen en op basis hiervan beleid ontwikkelen, bijvoorbeeld vanuit de wet- en regelgeving kinderopvang. Bijdragen aan de implementatie van beleid op locaties, monitoren en bewaken van de borging. 
 • Het adviseren over optimale personeelsplanningen kinderopvang.     
 • Het ontwikkelen van een format voor een pedagogisch beleidsplan. Het monitoren van de vertaling door de directeuren naar hun locaties. 
 • Het ontwikkelen van financiële businesscases (bijvoorbeeld voor nieuwe locaties en diensten) en het maken van financiële verantwoordingen voor de gemeenten en oudercommissies. Het leveren van input voor de begroting. 
 • Het adviseren van de directeuren van de locaties als het gaat om de doorontwikkeling tot kindcentra, de kinderopvang, de kwaliteit, integratievraagstukken en werkprocessen.     
 • Het positioneren en vergroten van de naamsbekendheid van de opvang (BSO en Peuteropvang) binnen de organisatie en binnen het lokale werkgebied. 
 • Aanspreekpunt voor ouders en externen in geval van knelpunten, calamiteiten en andere voorkomende vraagstukken aangaande kinderopvang. 

Wat vragen wij van je? 

Jij bent een ervaren manager of adviseur (bijvoorbeeld kwaliteit, pedagogiek, opvang en/of IKC) in de kinderopvang met een warm hart voor opvang en onderwijs. Je hebt een sterke visie op en ervaring met de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. Je bent sterk in het doorvoeren van organisatieveranderingen in processen en in cultuur. Je wilt met jouw kennis en ervaring invloed uitoefenen op beleid en het management verder brengen.

Verder vragen wij:

 • Een werk- en denkniveau op (minimaal) hbo-niveau. 
 • Goede kennis van de wet- en regelgeving kinderopvang/onderwijs. 
 • Kennis van onderwijskundige samenwerkingsvraagstukken, pedagogische vraagstukken en bedrijfsvoering vraagstukken in de kinderopvangsector.
 • Organisatietalent, procesmatig kunnen werken en goed kunnen plannen. 
 • Een resultaatgerichte werkwijze, daadkracht en overtuigingskracht. 
 • Sterke sociale en communicatieve vaardigheden, een vlotte pen.  
 • Analytische vaardigheid, helicopterview en inzicht in veranderprocessen. 
 • Goed in samenwerken. Een sterke verbinder en netwerker.  
 • Ervaring met projectmatig werken.   
 • Bereidheid om deel te nemen aan de achterwachtregeling.  

 Wat biedt Floreer? 

 • Kunnen werken aan de groei van de organisatie en de integratie van onderwijs en opvang met als doel: kwalitatief hoogwaardige kindontwikkeling.  
 • Samenwerken in een bevlogen team met sparringpartners die ook een kei zijn in hun vak. 
 • Volop mogelijkheden voor het inzetten van jouw kennis en talenten. 
 • Na een tijdelijk dienstverband uitzicht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd.  
 • Inschaling in schaal 11 (Cao Primair Onderwijs).  

SOPOH en SOKS zijn nu Floreer*! 

De naam Floreer is per 1 maart 2022 ontstaan vanuit SOPOH (onderwijs) en SOKS (opvang). Onze nieuwe naam ‘Floreer’ geeft onze kracht én onze intenties weer: groeien, bloeien, tot volle ontplooiing komen, boven het gewone uitstijgen! Een naam die past bij onze visie en ambities! Ons doel is dat kinderen zich ontplooien tot zelfstandige en gelukkige kinderen, die bewust leven, eigen keuzes kunnen maken en hun plek vinden in onze samenleving. Deze doorgaande ontwikkeling begint bij opvang en onderwijs. Het voeren van één naam voor onderwijs en opvang is dan een logische stap. Op dit moment zitten wij midden in dit ontwikkelproces. 
Lees meer: https://www.stichtingfloreer.nl/over-ons/over-floreer

De organisatie Floreer 

Bij Floreer Onderwijs en Opvang werken ongeveer 500 medewerkers, waarvan ongeveer 50 Pedagogisch Medewerkers, een Adviseur voor beleid, veiligheid en gezondheid en een Pedagogisch Coach. 
De Adviseur Opvang en IKC maakt deel uit van het team KIOO (Kwaliteit en Innovatie in onderwijs en opvang) van ons Servicebureau. Je zal veel contact hebben met de directeuren van de onderwijslocaties (die ook leiding geven aan de opvang) en met het team bedrijfsvoering dat de kinderopvang eveneens faciliteert. 

Belangstelling? 

Stuur je CV en jouw motivatiebrief zo spoedig mogelijk via het e-mailadres hr@sopoh.nl onder vermelding van de functienaam. Sollicitaties worden direct in behandeling genomen. Wil je eerst nog meer weten? Bel dan met Anjo Koppers (telefoonnummer 023 - 5640999, op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur). 

Wij zien jouw reactie met veel belangstelling tegemoet. 

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat. 

 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature beschrijving stellen wij niet op prijs.